top of page

Politika kvaliteta

Politika kvaliteta naše kompanije usmerena je na sticanje poverenja partnera, što se postiže ispunjenjem njihovih zahteva, potreba i očekivanja kroz osnovne principe standarda kvaliteta, zaštite životne sredine i zaštite zdravlja i bezbednosti na radu.

Kontinuirano pratimo zahteve tržišta i očekivanja naših partnera, kako u pogledu kvaliteta proizvoda i usluga, tako i u pogledu svih aspekata koji se tiču profesionalnih potreba i razvoja naših klijenata.

Regulativa

Nastojimo da se konstano unapređujemo, prateći i uvodeći najnovije tehnologije i prateći regulative. Kompletno poslovnje je usklađujemo sa zahtevima ISO standarda i regulativama Republike Srbije, kao i mnogih svetskih i evropskih regulatornih institucija.
Cilj nam je da prateći politiku kvaliteta sa svim partnerima ostvarimo poverenje i dugoročnu uspešnu saradnju, kao što smo je ostvarili i sa mnogim renomiranim svetskim proizvođačima laboratorijske i medicinske opreme i potrošnog materijala.

ISO 9001:2015

ISO 13485:2016

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

bottom of page