top of page

ELTA 90 Medical Science je član ELTA 90 grupacije, regionalnog lidera u distribuciji laboratorijske opreme za humanu i veterinarsku medicinu, ispitivanje kvaliteta hrane i uslova životne sredine.

Sa više od 20 godina iskustva u regionu, kompanija je postala prepoznatljiva na Balkanu, sa sedištima u Bugarskoj, Rumuniji, Srbij, Makedoniji, Bosni i Hercegovini, Gruziji i Grčkoj. Stalna unapređenja, kontinuirana edukacija i treninzi zaposlenih, saradnja sa inovativnim kompanijama i proizvodima i stalna podrška koju pružamo svojim partnerima čini ELTA 90 tim pouzdanim saradnikom svake laboratorije.

Naša misija

Naša misija je da svojom ponudom proizvoda i usluga stvorimo uslove najboljim istraživačima iz oblasti genetike, molekularne biologije, biotehnologije i drugih srodnih prirodnih nauka za postizanje vrhunskih rezulatata. Izborom kompanija koje zastupamo, entuzijazmom i stručnošću, stabilnim rastom i dobrim poslovanjem doprinosimo sigurnosti korisnika naših usluga, a snabdevanjem proizvodima traženog kvaliteta obezbeđujemo zadovoljenje svih potreba naših partnera.

 

Naša vizija

Naša vizija je da budemo sinonim za kompaniju najviših standarda koja posluje u korak sa vremenom koje dolazi. Ako niste sigurni koji je sledeći korak u tehnologiji koju koristite, pitajte nas, mi imamo partnere koji su već na tom putu.

Naš cilj

Naš cilj da u narednim godinama nastavimo sa stabilnim poslovanjem i ostanemo pouzdan partner, sa pozitivnim uticajem na društvo i našu okolinu, da zaposlenima pružamo sigurnost i osećaj da su na najpoželjnijem radnom mestu u okruženju.

bottom of page